4. modul - Integratív Pszichoterápia képzés - elméleti modul

Helyszín: Budapest, Győr, Pécs, Debrecen
Képzés ára: 2500Ft/óra

Jelentkezési feltétel:
Pszichológus, orvos, fogorvos

Képzésvezető:

Dr. Daubner Béla, Dr. Fadgyas Ildikó, L. Stipkovits Erika, Illés Enikő és Dr Gáti Ágnes, Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó
elméleti kiképző pszichoterapeuták

Vizsga: igen

A Képzés 4. moduljától kezdve bemeneti feltétel minimum: okleveles (egészség)pszichológus MA vagy MSC végzettség, illetve orvosi/fogorvosi diploma

MA/ MSC ill. orvosi diploma esetén az Integratív Pszichoterapeuta képzés módszerspecifikus képzésként végezhető, az összes képzési feltétel teljesítése után megszerezhető cím:

Integratív Terapeuta, aki a megszerzett tudást saját szakmájnak kompetenciahatárain belül, nem pszichoterápiás céllal alkalmazhatja.

Integratív Pszichoterapeuta: az Integratív Pszichoterapeuta módszerspecifikus képzést elvégezte és pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik. Ezen szakemberek önálló pszichoterápiás tevékenységre jogosultak.

4. és 5. modul: 200 órás Integratív Pszichoterapeuta módszerspecifikus képzés megfelel az EGYETEMI PSZICHOTERAPEUTA SZAKKÉPZÉS módszerspecifikus fázisának. ld. bővebben ott.

4. modul: a 200 órás integratív pszichoterápia módszerspecifikus képzés első része
120 óra elmélet és gyakorlati szeminárium

Tematika, felhasznált módszerek:
Az integratív pszichoterápia által felhasznált módszerek legtöbbje a terápiás órák jelentős részében használja a módosult tudatállapot formáit – hipnózis, relaxáció, mindfulness.
Pszichoterápiás alapok, emberkép
Módosult tudatállapot (relaxáció, mindfulness, hipnózis)
Katatím imaginatív terápia (KIP)
Neurolingvisztikus programozás (NLP)
Ego-state és hipnoanalitikus technikák
Hipnobehavior technikák
Integratív módszer kombinációk

ld.: részletesen az Integratív Pszichoterápia szakmai irányelveiben ill.  IPE Képzési Rendben

Fontos!!

4. modul befejezése után 5 év áll rendelkezésre a képzési követelmények maradéktalan elvégzésére. 5 év után a megszerzett elméleti tudás elévül, az elméleti képzést ismételni kell.

Vizsgára bocsátás feltételei: az elméleti blokkok végén egy-egy írásbeli dolgozat leadása - összesen 3 írásbeli dolgozatot kell írni a 120 órás elméleti képzés során.

Záródolgozat megírása:

A záró esettanulmány követelményei: a leírt esetnek komplett, befejezett terápiának kell lennie. Az esettanulmánynak az integratív terápia gyakorlati alkalmazását kell bemutatnia, a szimbolikus munkán túl (KIP terápia) tartalmaznia kell hipnobehaviorális és/vagy ego-state, NLP vagy hipnoanalitikus technikát is.

A leadott esettanulmányt 2 kiképző bírálja írásban, egyhangú elfogadás és a szakvizsgára bocsátás összes feltételének megléte esetén tanúsítványt állítunk ki a módszerspecifikus képzés elvégzéséről a pszichoterapeuta szakvizsgára bocsátáshoz a pszichoterapeuta képzésben részt vevőknek.

A módszerspecifikus képződés a pszichoterapeuta szakvizsga megszerzése után még folytatható. A teljes módszerspecifikus képzettség megszerzése és az INTEGRATÍV PSZICHOTERAPEUTA cím adományozása a módszerspecifikus képzőhely elnökségének hatásköre.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető címek:

Integratív terapeuta

Integratív pszichoterapeuta (pszichoterapeuta szakvizsga esetén)

Képzésünk városok szerint:

Budapest

Nyugat-Magyarország

Pécs

Debrecen

 

A tanfolyamra jelentkező a Jelentkezem gomb megnyomásával kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, elfogadta.