LEZÁRULT A JELENTKEZÉS - NYUGAT-MAGYARORSZÁG 4. modul - Integratív Pszichoterápia - elméleti modul

Helyszín: Győr vagy Szombathely
Képzés ára: 2200 Ft/óra

Jelentkezési feltétel:
Pszichológus, orvos, fogorvos alapdiploma.

Jelentkezem

Képzésvezető:

L. Stipkovits Erika
klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, szakíró

E-mail: tanulmanyi@integrativ.hu
CME pont: igen
Vizsga: van

Általános elvek az integratív terapeuta/pszichoterapeuta képzésről

Az integratív pszichoterápia több módszer elméletét és gyakorlatát integrálva képes a hatékony pszichoterápiás intervenció, e hatékonyságot legjobban szolgáló pszichoterápiás kommunikációs stílus és pszichoterápiás közeg, tudatossági szint és fogékonyság megteremtésére.  Az ilyen típusú pszichoterápia elméleti keretéül az integratív multimodális tanulási elmélet szolgál, melyben az integrativitás azt jelenti, hogy a szemlélet megkísérli a dinamikus, szimbolikus és viselkedési folyamatok, valamint a módosult tudatállapot lehetőségeinek egyenrangú – az adott tünetek és az egyén sajátosságai szerint alakuló – kezelését. Az integratív multimodális tanulási elméletben a multimodalitás arra vonatkozik, hogy a terápiás beavatkozások minél szélesebb körét tudjuk felhasználni harmonikusan és eredményesen.

Módszerek:

 • Katathym imaginatív pszichoterápia
 • Hipnoanalízis – ego state terápia
 • Neurolingvisztikus pszichoterápia (NLP)
 • Kognitív – viselkedésterápia (CBT)
 • Hipnobehaviorális technikák és az Ericksoni rövidterápia

Az integratív pszichoterápia által felhasznált módszerek legtöbbje a terápiás órák jelentős részében használja a módosult tudatállapot formáit.

A képzés gyakorlatorientált, a képzési folyamatban nagy hangsúlyt fektetünk a következőkre:

 • Sajátélmény.
 • A módosult tudatállapot létrehozása, felhasználása és általános jellemzőinek megismerése.
 • A fent említett módszerek és azok elméleti hátterének módszertiszta elsajátítása.
 • A terapeuta/pszichoterapeuta személyiségének jellemzői, önismeret.
 • A pszichopatológia és a személyiségfejlődés, valamint az általános pszichoterápiás szabályszerűségek, a betegvezetés és a kapcsolatkezelés beható ismerete.

A képzés bemeneti feltétele:

 • Pszichológus, orvos, fogorvos alapdiploma.
 • 250 óra saját élményű önismeret, amelyet kiképző vezetett, egyesület által igazolva, akkreditált képzőhelytől (a képzéssel párhuzamosan is végezhető, de annak megkezdése a jelentkezés feltétele).
 • Pszichiátriai szakvizsgával vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával nem rendelkezők számára az integratív terapeuta cím megszerzéséhez „Fejlődéslélektan és pszichopatológia” képzés (30 óra és az elméleti képzéssel párhuzamosan is megszerezhető a képzőtől) vagy klinikai képzőhely propedeutikai képzése.
 • Páciensekkel való gyakorlás lehetősége.

Az Integratív terapeuta/pszichoterapeuta képzés felépítése: összesen 200 óra

Elméleti képzés: 120 óra tanfolyam, melynek részletes tematikája:

Pszichoterápiás alapok 10 óra elméleti előadás

Módosult tudatállapot 5 óra elmélet és 10 óra sajátélmény

NLP terápia 30 óra elmélet és sajátélmény

Ego-state terápia 10 óra elmélet és sajátélmény

KIP 30 óra elmélet és sajátélmény

Hipnoanalízis 10 óra elmélet és sajátélmény

Integratív módszer kombinációk 15 óra gyakorlat és elmélet

Kimeneti feltétel:

- 60 óra szupervízió, melyet az egyesület szupervízorai tartanak (követelménye: 3 szóbeli esetismertetés),

- 20 óra egyéni sajátélmény, mely az egyesület sajátélmény oktatóinál teljesíthető.

A tanulást gazdag írásos tananyag, video és csoportos imaginációk és alkalmi egyéni bemutatások, esetdemonstrációk segítik.

A 120 óra során a képzésben levőknek 3 rövid írásbeli esetrészlet bemutatást kell írniuk, és egy részletesebb záró dolgozatot, ami egy szakvizsga szintű esettanulmány, melynek szempontjait a képzés kezdetén a résztvevők megkapják. Ezutóbbi az elméleti képzés befejezésétől számított 5 éven belül adható be.

Az elméleti képzés vezetője Nyugat-Dunántúlon:

L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, szakíró

Megszerezhető cím: Integratív terapeuta.

Integratív pszichoterapeuta (megszerzett pszichoterapeuta szakvizsga esetén).

A képzés a továbbképzési pontrendszerben akkreditált. Az elméleti képzésért orvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak félévente 50 továbbképzési pont jár, maximum 150 pont számolható el.

Egyéb információk:

A képzés helyszíne: Győr (vagy Szombathely)

A képzés időpontjai: havi egy munkanap (8-10 óra/nap), minden hónap 2. keddje.

A képzés díja: 2200 Ft/óra/fő (részletekben is fizethető, de az elköteleződés szükséges).

Jelentkezési határidő: folyamatosan, legkésőbb 2021. december 15-ig lehet a kiképző e-mail címén: l.stipkovits.erika@gmail.com