!SZABAD HELYEK! 4. modul - Integratív Pszichoterápia - elméleti modul BUDAPEST

Helyszín: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. I. em. 3.
Képzés ára: 2200.- Ft/óra

Jelentkezési feltétel:
okleveles pszichológus, orvos, fogorvos diploma

Jelentkezem

Képzésvezető:

Dr. Daubner Béla, Dr. Fadgyas Ildikó
pszichoterapeuta szakorvos, kiképző integratív pszichoterapeuta és szupervízor

E-mail: info@integrativ.hu
CME pont: igen
Vizsga: van

2022 ősztől az Integratív Pszichoterápiás Egyesület akkreditált módszerspecifikus pszichoterápiás képzést indít Budapesten.

 

A képzés vezetője:Dr. Daubner Béla András kiképző integratív pszichoterapeuta
és dr Fadgyas Ildikó kiképző integratív pszichoterapeuta

Az integratív pszichoterápia olyan felnőtt pszichoterápiás módszer, amely a terápiás kommunikációt a módosult tudatállapothasznosításával, és egy adott terápiás feladatra alkalmazható számos pszichoterápiás módszer felhasználásával kívánja megvalósítani.

A módszer lényege az integratív szemlélet, mely elsősorban módszertani, technikai, másodsorban elméleti síkon nyilvánul meg:

A technikai síkon ez egy adott pszichés problémára, illetve pszichoterápiás célkitűzésre, feladatra alkalmazható több, a nemzetközi és hazai irodalomban is hatékonynak ítélt módszer ötvözését jelenti

Ugyanakkor feltételez egy minden terápiás elméletben közös, általános emberképet, az egyén belső folyamatainak egy általánosan elfogadott szemléletét.

 

A módszer célja:

A különböző pszichológiai elméletek részleteikben történő integrálása, a különböző rész-elméletek egyetlen, gyakorlatban alkalmazható szerkezeti modellben történő bemutatása.

Olyan eszközök biztosítása a pszichoterapeuta számára, mellyel az emberi psziché megbetegedéseinek és elakadásainak legszélesebb spektruma kezelhetővé válik

Az integratív pszichoterápia által felhasznált módszereklegtöbbje a terápiás órák jelentős részében használja a módosult tudatállapot formáit – hipnózis, relaxáció, mindfulness..

 

A képzés gyakorlatorientált, a képzési folyamatban nagy hangsúlyt fektetünk a következőkre:

 • Sajátélmény.
 • A módosult tudatállapot létrehozása, felhasználása és általános jellemzőinek megismerése.
 • A fent említett módszerek és azok elméleti hátterének módszertiszta elsajátítása.
 • A terapeuta/ pszichoterapeuta személyiségének jellemzői, önismeret.
 • A pszichopatológia és a személyiségfejlődés, valamint az általános pszichoterápiás szabályszerűségek, a betegvezetés és a kapcsolatkezelés beható ismerete.

 

Képzés felépítése:

A képzés előfeltétele:MA/MSC pszichológus képzettség, orvos vagy fogorvos diploma

A képzés bemeneti feltételei: (a képzéssel párhuzamosan is megszerezhető, ajánlott a képzés indulása előtt elkezdeni):

 • A pszichiáter szakvizsgával vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával nem rendelkezők számára az egyesület által szervezett előkészítő szeminárium „Személyiséglélektan és pszichopatológia” elvégzése szükséges, vagy klinikai képzőhely propedeutikai képzése. (a képzés alatt a képzőtől kiegészítőleg megszerezhető
 • 250 óra egyéni vagy csoportos önismeret valamely módszerben, pszichoterapeuta kiképzőnél. Csak pszichoterápiás egyesület igazolását tudjuk elfogadni. Az önismeret a képzés ideje alatt, ill. a képzés kezdetétől számított 5 éven belül is megszerezhető
 • 20 óra egyéni sajátélmény, mely az egyesület sajátélmény oktatóinál teljesíthető.A sajátélmény terápia a képzés ideje alatt, ill. a képzés kezdetétől számított 5 éven belül is megszerezhető
 • Páciensekkel való gyakorlás lehetősége.

 

Az INTEGRATÍV PSZICHOTERAPEUTA képzés összesen 200 óra

Első része:120 óra elmélet és gyakorlati szeminárium

Felhasznált módszerek és a képzés felépítése:

 • Pszichoterápiás alapok, emberkép 10 óra elméleti előadás
 • Módosult tudatállapot (relaxáció, mindfulness, hipnózis) 20 óra elmélet és gyakorlati szeminárium
 • Katatím imaginatív terápia (KIP) 30 óra elmélet és gyakorlati szeminárium
 • Neurolingvisztikus programozás (NLP) 30 óra elmélet és gyakorlati szeminárium
 • Ego-state és hipnoanalitikus technikák 10 óra elmélet és gyakorlati szeminárium
 • Kognitív – viselkedésterápia (CBT) és hipnobehavior technikák 10 óra elmélet és gyakorlati szeminárium
 • Integratív módszer kombinációk: 10 óra elmélet és gyakorlati szeminárium

A tanulást gazdag írásos tananyag (a képzés kezdetén mindenki megkapja), videobemutatások, csoportos imaginációk és alkalmi, egyéni bemutatások, esetdemonstrációk segítik.

 

Kimeneti feltételek:

Szuperviziós fázis: 80 óra szupervízió, melyet az egyesület szupervízorai tartanak

Vizsgák:

 • 3 rövid írásbeli esetismertetés az elméleti képzéshez kapcsolódóan
 • 3 szóbeli szupervíziós esetismertetés
 • záródolgozat: szakvizsga szintű esettanulmány (az elméleti képzés befejezésétől számított 5 éven belül beadható)

Megszerezhető cím:   integratív terapeuta

integratív pszichoterapeuta(pszichoterapeuta szakvizsga esetén)

 

 • A képzés díja: 2200 Ft/ óra
  A képzés helyszíne: Budapest XI kerület Lágymányosi utca 12;  I. em/3 sz
 • A képzés időpontjai: havi 1 vagy 2 nap hét végén

Jelentkezés: folyamatosan az egyesület e-mail címén: info@integrativ.hu

 

A teljes képzés elméleti képzés és a szupervízió teljesítése két évet vesz igénybe.

 

Akkreditáció: A képzésért félévente 50 továbbképzési pont jár, maximum 150 pont számolható el.

 

Az elméleti képzés befejezése után öt év áll rendelkezésre a képzés kimeneti feltételeinek teljesítésére és a képzési követelmények maradéktalan elvégzésére. 5 év után a megszerzett elméleti tudás elévül, az elméleti képzést ismételni kell.

 

A tanfolyamra jelentkező a Jelentkezem gomb megnyomásával kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, elfogadta.