!Az Integratív Pszichoterapeuta Képzés

Helyszín: Budapest, Győr, Szombathely, Pécs, Debrecen
Képzés ára: 2200.- Ft/óra

Jelentkezési feltétel:

Jelentkezem
E-mail: info@integrativ.hu
Vizsga: van

Az integratív pszichoterápia olyan pszichoterápiás módszer, amely a terápiás kommunikációt a módosult tudatállapot hasznosításával, és egy adott terápiás feladatra alkalmazható számos pszichoterápiás módszer felhasználásával kívánja megvalósítani.
A módszer lényege az integratív szemlélet, mely elsősorban módszertani, technikai, másodsorban elméleti síkon nyilvánul meg:
A technikai síkon ez egy adott pszichés problémára, illetve pszichoterápiás célkitűzésre, feladatra alkalmazható több, a nemzetközi és hazai irodalomban is hatékonynak ítélt módszer ötvözését jelenti
Ugyanakkor feltételez egy minden terápiás elméletben közös, általános emberképet, az egyén belső folyamatainak egy általánosan elfogadott szemléletét.
A módszer célja:
A különböző pszichológiai elméletek részleteikben történő integrálása, a különböző rész-elméletek egyetlen, gyakorlatban alkalmazható szerkezeti modellben történő bemutatása.
Olyan eszközök biztosítása a pszichoterapeuta számára, mellyel az emberi psziché megbetegedéseinek és elakadásainak legszélesebb spektruma kezelhetővé válik
Felhasznált módszerek:
Katathym imaginatív pszichoterápia
Hipnoanalízis – ego state terápia
Neurolingvisztikus pszichoterápia (NLP)
Hipnobehaviorális technikák
Az integratív pszichoterápia által felhasznált módszerek legtöbbje a terápiás órák jelentős részében használja a módosult tudatállapot formáit – hipnózis, relaxáció, mindfulness.
A képzés gyakorlatorientált, a képzési folyamatban nagy hangsúlyt fektetünk a következőkre:
• A módosult tudatállapot létrehozása, felhasználása és általános jellemzőinek megismerése.
• A fent említett módszerek és azok elméleti hátterének módszertiszta elsajátítása.
• A terapeuta/ pszichoterapeuta személyiségének jellemzői, önismeret.
• A pszichopatológia és a személyiségfejlődés, valamint az általános pszichoterápiás szabályszerűségek, a betegvezetés és a kapcsolatkezelés beható ismerete.


Az Integratív (Pszicho)terapeuta cím megszerzésének folyamata több, részben egymásra épülő modul elvégésével szerezhető meg.
A modulokról röviden:


1. modul – Pszichopatológia


A pszichiáter szakvizsgával vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával nem rendelkezők számára az integratív terapeuta cím megszerzéséhez az egyesület által szervezett előkészítő szeminárium „Személyiséglélektan és pszichopatológia” előkészítő szeminárium elvégzése szükséges.

A modul elvégzése a képzésbe lépés előtt is elvégezhető. A modulnak bemeneti feltétele nincs, bárki hallgathatja! Bővebb információ a modul leírásánál.

2. modul – Önismeret


Az Integratív (Pszicho)terapeuta cím megszerzésének feltétele 250 óra önismeret, melyet a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által akkreditált módszerspecifikus egyesületek szervezésében lehet elvégezni, az adott módszer kiképző pszichoterapeutájánál.
A modul elvégzése a képzésbe lépés előtt is elvégezhető. A modulnak bemeneti feltételeiről az egyes egyesületeknél lehet érdeklődni.

A 250 órából legalább 150 órát csoportos keretek között javasoljuk elvégezni. Maximum két önismereti folyamat, módszer fogadható el a 250 órában, illetve a 3. modul - Sajátélmény nem számít bele ebbe.
A képzésbe lépés során erősan ajánlott, hogy már legalább részben teljesített vagy folyamatban legyen az önismereti modul.

Fontos: Egyesületünk kizárólag Magyarországon pszichoterápiás módszerként akkreditált, illetve az adott módszerben kiképző pszichoterapeuta vezetésével végzett önismeretet tudjuk elfogadni! Kérünk, hogy erre legyetek különös tekintettel az önismereti csoport/vezető kiválasztásakor!
Bővebb információ a modul leírásánál.

3. modul – Sajátélmény


Ez modul az integratív sajátélmény, melyet az IPE sajátélmény oktatóinál lehet teljesíteni, 20 órában - mely 20 különálló alkalom, egyénileg.
Erősen ajánlott a 4-es modul megkezdése előtt elkezdeni.
A modulnak bemeneti feltétele nincs, bármikor végezhető! Bővebb információ a modul leírásánál.

4. modul – Elméleti képzés, gyakorlati szeminárium és szupervízió


A modul bemeneti feltétele: minimum okleveles pszichológus vagy orvos, fogorvos diploma megléte (folyamatban levő tanulmányok nem elegendőek).
120 óra elmélet és gyakorlati szeminárium
Felhasznált módszerek és a képzés felépítése:
 Pszichoterápiás alapok, emberkép
 Módosult tudatállapot (relaxáció, mindfulness, hipnózis)
 Katatím imaginatív terápia (KIP)
 Neurolingvisztikus programozás (NLP)
 Ego-state és hipnoanalitikus technikák
 Hipnobehavior technikák
 Integratív módszer kombinációk
A tanulást gazdag írásos tananyag (a képzés kezdetén mindenki megkapja), videó bemutatások, csoportos imaginációk és alkalmi, egyéni bemutatások, esetdemonstrációk segítik.
Vizsgák: 3 rövid, írásbeli feladat, vagy esetrészlet az elméleti képzéshez kapcsolódóan.
Az elméleti képzés befejezése (az utolsó képzési naptól számolva) után öt év áll rendelkezésre a képzés kimeneti feltételeinek teljesítésére és a képzési követelmények maradéktalan elvégzésére.
5 év után a megszerzett elméleti tudás elévül, az elméleti képzést ismételni kell.
Akkreditáció: A képzésért félévente 50 továbbképzési pont jár, maximum 150 pont számolható el.
Bővebb információ a modul leírásánál.

5. modul – Szupervízió


A modul bemeneti feltétele: minimum okleveles pszichológus vagy orvos, fogorvos diploma megléte, valamint a 4-es modul megkezdése után, azzal párhuzamosan végezhető.
Teljesítési feltétel: 3 eset referálása
Akkreditáció: A képzésért félévente 50 továbbképzési pont jár, maximum 150 pont számolható el.
Bővebb információ a modul leírásánál.

4-es és 5-ös modul elvégzésének kimeneti feltétele a szakvizsga szintű záródolgozat elkészítése, valamint a szóbeli vizsga.

A 4-es és 5-ös modul együtt felel meg az egyetemi pszichoterapeuta képzés módszerspecifikus fázisának!

6. modul – Mesterképzés – Kognitív és Integratív kommunikáció


Bemeneti feltétel: legalább folyamatban lévő 4-es és 5-ös modul
Teljes óraszám:100 óra
Időrendi beosztás:
elméleti előadás 30 óra
gyakorlati szeminárium 30 óra
csoportos szupervízió 40 óra
Megszerezhető cím: Módszerspecifikus Integratív (pszicho)terapeuta
Vizsgák: 3 írásbeli beszámoló és a végén írásbeli vizsga, 3 szóbeli szupervíziós esetismertetés, módszerspecifikus szintű esettanulmány
A képzés vezetője: dr. Daubner Béla András
pszichoterapeuta szakorvos, kiképző integratív pszichoterapeuta és szupervízor
Bővebb információ a modul leírásánál.

7. modul – Folyamatos szintentartó képzés


Egyesületünk az általunk képzett Integratív (Pszicho)terapeutáknak, Kiképző Integratív Pszichoterapeutáknak és Sajátélmény oktatóknak minden évben legalább egy alkalommal szintentartó képzést szervez. A modult látogathatják azon hallgatóink, akik a 4-es modult már elvégezték, és jelenleg az 5-ös modult végzik.

A modul terápiás részletek videó bemutatására és a terápiás folyamatok elmagyarázására szorítkozik. Dr. Daubner Béla terápiás tapasztalatainak elméleti összerendezését hallgathatják a résztvevők, illetve a kérdésekre is szívesen válaszol és örömmel vitatkozik téziseiről. A felvételek részben pszichoterápiás helyzeteket, részben a terápiás folyamatokban felmerült problémáikkal önként jelentkezett hallgatók kezelését tartalmazzák.
A mesterkurzuson csak kiképzett terapeuták vehetnek részt, a titoktartás szigorú betartása mellett!
Bővebb információ a modul leírásánál.