Az Integratív Pszichoterapeuta Képzés

Helyszín: Budapest, Győr, Szombathely, Pécs, Debrecen
Képzés ára: 2500.- Ft/óra

Jelentkezési feltétel:

E-mail: info@integrativ.hu
Vizsga: van

 

Az integratív pszichoterápia módosult tudatállapotban használt pszichoterápiás módszerek integrációját képviseli, melynek során a pszichodinamikus személyiségelméleten alapuló katatím imaginatív pszichoterápia, a személyiség multiplicitását tételező ego-state terápia és a hatékony emberi kommunikációs mintázatokat és pszichoterápiás eljárásokat operacionalizáló NLP szemlélete, módszertana és technikái kerülnek alkalmazásra a hipnobehaviorális eljárások mellett.

Az integratív megközelítés ötvözi a terápiás változásért felelős közös elveket és tényezőket (a terápiát vezérlő koherens konceptualizáció; pozitív terápiás kapcsolat kialakítása és fenntartása; világos keretek, transzparens célok és feladatok; az önreflexió fejlesztése; a módosult tudatállapot felhasználása a terápiás folyamat facilitálására és mélyítésére) és a fent felsorolt terápiás módszerek sajátos eljárásait, hogy illeszkedjék az adott beteg pszichopatológiájához, az elérendő terápiás célokhoz és a terápiás folyamat adott szakaszához.

A módszer célja:
A különböző pszichológiai elméletek részleteikben történő integrálása, a különböző rész-elméletek egyetlen, gyakorlatban alkalmazható szerkezeti modellben történő bemutatása.
Olyan eszközök biztosítása a pszichoterapeuta számára, mellyel az emberi psziché megbetegedéseinek és elakadásainak legszélesebb spektruma kezelhetővé válik.

Felhasznált módszerek:
Katathym imaginatív pszichoterápia
Hipnoanalízis – ego state terápia
Neurolingvisztikus pszichoterápia (NLP)
Hipnobehaviorális technikák


Az integratív pszichoterápia által felhasznált módszerek legtöbbje a terápiás órák jelentős részében használja a módosult tudatállapot formáit – hipnózis, relaxáció, mindfulness.
A képzés gyakorlatorientált, a képzési folyamatban nagy hangsúlyt fektetünk a következőkre:
• A módosult tudatállapot létrehozása, felhasználása és általános jellemzőinek megismerése.
• A fent említett módszerek és azok elméleti hátterének módszertiszta elsajátítása.
• A terapeuta/ pszichoterapeuta személyiségének jellemzői, önismeret.
• A pszichopatológia és a személyiségfejlődés, valamint az általános pszichoterápiás szabályszerűségek, a betegvezetés és a kapcsolatkezelés beható ismerete.


Az Integratív (Pszicho)terapeuta cím megszerzésének folyamata több, részben egymásra épülő modul elvégésével szerezhető meg.
A modulokról röviden:


1. modul – Pszichopatológia

A pszichiáter szakvizsgával vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával nem rendelkezők számára az integratív terapeuta cím megszerzéséhez az egyesület által szervezett előkészítő szeminárium „Személyiséglélektan és pszichopatológia” előkészítő szeminárium elvégzése szükséges.

A modul elvégzése a képzésbe lépés előtt is elvégezhető. A modulnak bemeneti feltétele nincs, bárki hallgathatja! Bővebb információ a modul leírásánál.

2. modul – Önismeret


Az Integratív (Pszicho)terapeuta cím megszerzésének feltétele 250 óra önismeret, melyet a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által akkreditált módszerspecifikus egyesületek szervezésében lehet elvégezni, az adott módszer kiképző pszichoterapeutájánál.
A modul elvégzése a képzésbe lépés előtt is elvégezhető. A modulnak bemeneti feltételeiről az egyes egyesületeknél lehet érdeklődni.

A 250 órából legalább 150 órát csoportos keretek között javasoljuk elvégezni. Maximum két önismereti folyamat, módszer fogadható el a 250 órában, illetve a 3. modul - Sajátélmény nem számít bele ebbe.
A képzésbe lépés során erősan ajánlott, hogy már legalább részben teljesített vagy folyamatban legyen az önismereti modul.

Fontos: Egyesületünk kizárólag Magyarországon pszichoterápiás módszerként akkreditált, illetve az adott módszerben kiképző pszichoterapeuta vezetésével végzett önismeretet tudjuk elfogadni! Kérünk, hogy erre legyetek különös tekintettel az önismereti csoport/vezető kiválasztásakor!
Bővebb információ a modul leírásánál.

3. modul – Sajátélmény

Ez modul az integratív sajátélmény, melyet az IPE sajátélmény oktatóinál lehet teljesíteni, 20 órában - mely 20 különálló alkalom, egyénileg.

Erősen ajánlott a 4-es modul megkezdése előtt elkezdeni.
A modulnak bemeneti feltétele nincs, bármikor végezhető! Bővebb információ a modul leírásánál.

4. modul – Elméleti képzés, gyakorlati szeminárium és szupervízió

A modul bemeneti feltétele: minimum okleveles pszichológus vagy orvos, fogorvos diploma megléte (folyamatban levő tanulmányok nem elegendőek).

120 óra elmélet és gyakorlati szeminárium
Felhasznált módszerek és a képzés felépítése:
Ø Pszichoterápiás alapok, emberkép
Ø Módosult tudatállapot (relaxáció, mindfulness, hipnózis)
Ø Katatím imaginatív terápia (KIP)
Ø Neurolingvisztikus programozás (NLP)
Ø Ego-state és hipnoanalitikus technikák
Ø Hipnobehavior technikák
Ø Integratív módszer kombinációk
A tanulást gazdag írásos tananyag (a képzés kezdetén mindenki megkapja), videó bemutatások, csoportos imaginációk és alkalmi, egyéni bemutatások, esetdemonstrációk segítik.


Vizsgák: 3 rövid, írásbeli feladat, vagy esetrészlet az elméleti képzéshez kapcsolódóan.
Az elméleti képzés befejezése (az utolsó képzési naptól számolva) után öt év áll rendelkezésre a képzés kimeneti feltételeinek teljesítésére és a képzési követelmények maradéktalan elvégzésére.
5 év után a megszerzett elméleti tudás elévül, az elméleti képzést ismételni kell.
Akkreditáció: A képzésért félévente 50 továbbképzési pont jár, maximum 150 pont számolható el.
Bővebb információ a modul leírásánál.

5. modul – Szupervízió

A modul bemeneti feltétele: minimum okleveles pszichológus vagy orvos, fogorvos diploma megléte, valamint a 4-es modul megkezdése után, azzal párhuzamosan végezhető.

Teljesítési feltétel: 3 eset referálása
Akkreditáció: A képzésért félévente 50 továbbképzési pont jár, maximum 150 pont számolható el.
Bővebb információ a modulok leírásánál.

4-es és 5-ös modul elvégzésének kimeneti feltétele a szakvizsga szintű záródolgozat elkészítése, valamint a szóbeli vizsga.

A 4-es és 5-ös modul együtt felel meg az egyetemi pszichoterapeuta képzés módszerspecifikus fázisának!

 

Pszichoterápiás tevékenységet csak az a szakember végezhet, aki a módszerükben kiképződött és pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik. Ennek hiányában módszerspecifikus tanácsadói (ill. ahogy ezt a tevékenységi kört az adott módszerspecifikus egyesület megnevezi) tevékenységre jogosult, de klinikai eseteket nem kezelhet.

Természetesen alappszichoterápiás tevékenység végzésére minden pszichiáter és klinikai szakpszichológus jogosult.