BUDAPEST 4. modul - Integratív Pszichoterápiás elméleti képzés

Helyszín: Jóga és Önismeret Központ: Budapest, 1111 Lágymányosi utca 12. I/3.
Képzés ára: 3000.- Ft/óra
Jelentkezem

Képzésvezető:

Dr. Daubner Béla
elméleti oktató, kiképző integratív pszichoterapeuta és szupervízor

CME pont: igen
Vizsga: igen

Módszerspecifikus Integratív Terapeuta képzés indul Budapesten, 2024 őszén

Pontos részletek a kezdést megelőző hónapban érkeznek majd, a honlapon keresztül jelentkezettek számára. Oldalt a Jelentkezem gombra kattintva lehet indítani a regisztrációt a budapesti képzésre, a vidéki elméleti modulokra külön történik a jelentkezés, az ott leírtak szerint!

A képzés vezetője: dr Daubner Béla András

pszichoterapeuta szakorvos, kiképző integratív pszichoterapeuta és szupervizor

meghívott kiképző: dr Fadgyas Ildikó

pszichoterapeuta szakorvos, kiképző integratív pszichoterapeuta és szupervizor

 

A képzés helyszíne: 

Budapest 1111 Lágymányosi utca 12 I.em. 03.  

Jóga és önismeret központ

 

A képzés időpontjai:

havonta/kéthavonta egy hét vége, a teljes képzés kb. 1,5 évet vesz igénybe.

Tervezett (változhat!) Időpontok:

2024. november 23-24; 2025. január 25-26; február 22-23.

Akkreditáció: A képzésért félévente 50 továbbképzési pont jár, maximum 150 pont számolható el.

4. modul: a 200 órás integratív pszichoterápia módszerspecifikus képzés első része
120 óra elmélet és gyakorlati szeminárium
ld.: részletesen az Integratív Pszichoterápia szakmai irányelveiben ill.  IPE Képzési Rendben

4. és 5. modul: 200 órás Integratív Pszichoterapeuta módszerspecifikus képzés megfelel az EGYETEMI PSZICHOTERAPEUTA SZAKKÉPZÉS módszerspecifikus fázisának. ld. bővebben ott.

BEMENETI FELTÉTEL:
minimum: okleveles (egészség) pszichológus MA vagy MSC végzettség, illetve orvosi/fogorvosi diploma. MA/MSC ill. orvosi diploma esetén az Integratív Pszichoterapeuta képzés módszerspecifikus képzésként végezhető, az összes képzési feltétel teljesítése után megszerezhető cím:

Integratív Terapeuta, aki a megszerzett tudást saját szakmájnak kompetenciahatárain belül, nem pszichoterápiás céllal alkalmazhatja.
Integratív Pszichoterapeuta: az Integratív Pszichoterapeuta módszerspecifikus képzést elvégezte és pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik. Ezen szakemberek önálló pszichoterápiás tevékenységre jogosultak.
ld.: részletesen az Integratív Pszichoterápia szakmai irányelveiben ill.  

IPE Képzési Rendben

Fontos!!

4. modul befejezése után 5 év áll rendelkezésre a képzési követelmények maradéktalan elvégzésére. 5 év után a megszerzett elméleti tudás elévül, az elméleti képzést ismételni kell.

Vizsgára bocsátás feltételei: az elméleti blokkok végén egy-egy írásbeli dolgozat leadása - összesen 3 írásbeli dolgozatot kell írni a 120 órás elméleti képzés során.

Záródolgozat ld:  A ZÁRÓDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI ÉS LEADÁSI REND