A Záródolgozat formai követelményei és leadási rendje

2022-től

A végzettség megszerzéséhez szükséges végső esettanulmány követelményei.

Kedves Hallgatók!

Az Integratív Terapeuta cím megszerzéséhez szükséges záródolgozatok benyújtásának rendje a következő:

A záródolgozatokat elektronikusan, e-mailben kérjük beadni a tanulmanyi@integrativ.hu email címre, pdf vagy word dokumentum (.doc vagy .docx) formátumban.

A dolgozat címoldalán szerepelnie kell a hallgató nevének, a dolgozat készítésének évének, az elméleti kiképző, a szupervízor és a sajátélmény oktató nevének.

A tartalomjegyzéket követő első oldalon egy rövid bemutatkozást kérünk a hallgatóról, milyen végzettséggel rendelkezik, hol dolgozik, hol használja az integratív módszert, mit jelent számára az integratív terápia.

A dolgozat legutolsó oldala vagy utolsó melléklete – tehát fizikailag a legutolsó oldal az IPE igazolás vagy Tanulmányi Előrehaladási Ív szkennelt példánya, mely tartalmazza:

Ø  az elméleti 120 óra befejezésének igazolását aláírással és dátummal,

Ø  a 20 óra sajátélmény igazolását az oktató aláírásával és a teljesítési dátummal,

Ø  a szupervizió elvégzését a szupervízor aláírásával és a teljesítési dátummal.

Ugyanehhez az emailhez kérjük csatolni az önismeret igazolását/igazolásait, szükség esetén a pszichopatológia modul teljesítésének igazolását, valamint a vizsgadíj befizetésének igazolását (internetbankos visszaigazolás elegendő!)

Ezúton szeretnénk felhívni hallgatóink figyelmét arra, hogy Alapszabályunk értelmében minden képzésben lévő hallgatónak az IPE tagjának szükséges lennie! Ha a dolgozat leadásáig nem történt meg, ez az utolsó alkalom arra, hogy a honlapunkon keresztül a tagsági kérelem benyújtásra kerüljön, illetve az aktuális éves tagdíj befizetésének is meg kell történnie a dolgozat leadása előtt.

Vizsgadíj: 30.000.- Ft, melyet kérünk, hogy az OTP 11714006-20330134 a számlaszámra utalj át (a számlatulajdonos az Integratív Pszichoterápiás Egyesület).

További tartalmi és formai követelményeket minden esetben az aktuális Képzési Rendünk tartalmazza!

Budapest, 2022. június 7.

Integratív Pszichoterápiás Egyesület Elnöksége és Tanulmányi Bizottsága