Közgyűlési meghívó

2022. május 06, péntek 23:17

Szerző: IPE Elnökség

Az IPE 2022.05.16.-án tartja éves rendes közgyűlését, melyre minden Tagot szeretettel várunk. Részletek a kattintás után, közleményünkben.

Kedves Egyesületi Tagok!

2022. május 16-án, hétfőn 18.00 órától közgyűlést tartunk, melynek helyszíne:

1119 Budapest, Fehérvári út 54-56/B. II/9.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2022. május 16-án, hétfőn 19.00 óra, a helyszíne és napirendje ugyanaz. A megismételt közgyűlés a napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

1.      Elnökségi beszámoló
2.      2021-es éves beszámoló
3.      Egyebek

Az Elnökség nevében üdvözlettel:

Dr. Fadgyas Ildikó
elnök

A közgyűlésen szavazati jogot az a tag, illetve tagi meghatalmazott gyakorolhatja, aki a jelenléti ív aláírásáig a tagsági díjat az Egyesület részére befizette. Minden magánszemély tag személyesen, vagy meghatalmazottja útján szavazhat a közgyűlésen. Minden tag egy szavazattal bír. A magánszemély tagot a közgyűlésen az általa írásban meghatalmazott személy képviselheti. Ezen meghatalmazott személy kizárólag szavazati joggal rendelkező tag lehet. Egy személy legfeljebb tíz (10) tagot képviselhet meghatalmazás útján. A közgyűlésen kérésre személyazonosító okiratot kötelesek bemutatni.