Közgyűlési meghívó

2023. január 06, péntek 18:18

Szerző: IPE Elnökség

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület Elnöksége meghívja az IPE rendes tagjait az Egyesület rendkívüli közgyűlésére. Részletek a kattintás után, közleményünkben.

Kedves Egyesületi Tagok!

A közgyűlés tárgya

1.    Dr. Kovácsné Illés Enikő TB elnök lemondása miatt új TB elnök választása.

2.    SzMSz Módosítás

A Közgyűlés helye:

1116 Budapest, Tomaj u. 43.

A Közgyűlés ideje: 2023. február 13. (hétfő) 19:30, határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2023. február 13. (hétfő) 20:00, változatlan helyszínen.

Napirendi pontok: 

1.    TB elnök választás

2.    SzMSz módosítás

3.    egyéb

A közgyűlésen szavazati jogot az a tag, illetve tagi meghatalmazott gyakorolhatja, aki a jelenléti ív aláírásáig a tagsági díjat az Egyesület részére befizette. Minden magánszemély tag személyesen szavazhat a közgyűlésen. Minden tag egy szavazattal bír. A magánszemély tagot a közgyűlésen az általa írásban meghatalmazott személy képviselheti. Ezen meghatalmazott személy kizárólag szavazati joggal rendelkező tag lehet. Egy személy legfeljebb tíz (10) tagot képviselhet meghatalmazás útján. A természetes személyek a közgyűlésen kérésre személyazonosító okiratot kötelesek bemutatni.

Dr. Fadgyas Ildikó elnök