Kompetenciák

2021. július 05, hétfő 16:04

Szerző: Integratív Pszichoterápiás Egyesület

A PSZICHOTERÁPIÁS SZAKMAI KOLLÉGIUM ajánlása szerint frissítettük a szakmai kompetenciákat. Részletesen ld a KÉPZÉSI REND-ben Btk. 187. § (1a) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen magát jogosulatlanul pszichoterapeutaként feltüntetve egészségügyi szolgáltatást végez. Hatályos 2023.január 1-től.

Pszichoterápia definíciója: Javaslat: „A pszichoterápia az egészségügyi tevékenységek körébe tartozik. Gyűjtőfogalma azoknak az elméletileg és módszertanilag tudományosan megalapozott specifikus módszereknek, amelyek a pszichés zavarok gyógyítására alkalmazhatók, a klienssel (kliensekkel) kötött terápiás szerződésben rögzített keretek között végzendő – az interperszonális kapcsolaton alapuló – speciális terápiák együttese, amelyet pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező szakorvos vagy szakpszichológus végezhet önállóan.”

Kompetenciák, elnevezések – Ki mit végezhet? Kit minek nevezzünk? – Javaslatok

A weblapokon, a magánrendelések hirdetésén csak a tényleges végzettség szerepelhet (pl. nem nevezheti magát terapeutának az, aki az adott módszerből még képződik).

A honlapon jelenjen meg az, hogy pszichoterápiás tevékenységet csak az a szakember végezhet, aki a módszerükben kiképződött és pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik. Ennek hiányában módszerspecifikus tanácsadói (ill. ahogy ezt a tevékenységi kört az adott módszerspecifikus egyesület megnevezi) tevékenységre jogosult, de klinikai eseteket nem kezelhet. Természetesen alappszichoterápiás tevékenység végzésére minden pszichiáter és klinikai szakpszichológus jogosult.

A pszichoterápia, mint szakma megítélése szempontjából fontos, hogy minden szakember csak a kompetenciájának megfelelő eseteket vállalja, illetve vállalhatja el! Lehetőség szerint 2023. január 15-ig kerüljön sor a honlapok aktualizálására.

 

a) Pszichoterápia–kompetens személy ebben : pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező személy

 
b) Alap pszichoterápia(krízisintervenció, szupportív pszichoterápia, autogén tréning, konzultáció)– kompetens ebben : pszichiátriai szakvizsgával rendelkező orvos, felnőtt és gyermek klinikai szakpszichológus, neuropszichológiai szakpszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus.
 
c) Pszichoterápiás szakvizsgával nem rendelkező
 • szociális munkás,
 • mentálhigiénikus,
 • nem pszichiáter orvos,
 • fogorvos,
 • pszichológus
végezhet alap és/vagy módszerspecifikus pszichoterápiát folyamatos – dokumentált –pszichoterapeuta által végzett szupervízióval akár évtizedekig.
 
(Tehát nem kell valamit egy idő után megszereznie).
 
Ilyen esetekben el kell különíteni:
 • a hipnoterapeutát (ő lenne a pszichoterápiás szakvizsgával nem rendelkező) és a hipnopszichoterapeutát, 
 • vagy a családterapeutát és a családpszichoterapeutát,
 • a jungi analitikust a jungi analitikus pszichoterapeutától,
 • az integratív terapeutát és az integratív pszichoterapeutát, és így tovább.
Természetesen ezek egyelőre javaslatok, ami a szakmai kollégiumok konszenzus megbeszélésén alapulnak, nem tudjuk mikor kerülnek hivatalosan elfogadásra.

SZTE Pszichológiai Intézet MIRE JOGOSÍT AZ MA DIPLOMA?

Az okleveles pszichológus jogosult magánpraxist folytatni, de nem jogosult egészségügyi szolgáltató tevékenységet végezni.
 
Az ilyen tevékenység nem nevezhető semmilyen formában pszichoterápiának, javasolt az „életvezetési tanácsadás” vagy a „pszichológiai tanácsadás” elnevezés.
 
Az MA végzettséggel rendelkező okleveles pszichológus szakpszichológus végzettség nélkül is elsajátíthat módszerspecifikus eljárásokat (pl:autogén tréning, NLP, integratív terápia), amit aztán szubklinikus esetekben alkalmazhat, pl. személyiségfejlesztés céljából.
 
Továbblépési lehetőség:
 
Az egészségügyi szakképzések valamelyikét megkezdő okleveles pszichológus szakpszichológus-jelöltként végezhet továbbá alap- pszichoterápiát: minden esetben-pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező személy-szupervíziója mellett.
 
Ezek közös jellemzője, hogy nem feltáró jellegű, hanem a kliens egészséges személyiségrészét támogató, megerősítő, az egyén megküzdési képességét fokozó módszerekről van szó.
 
Mivel nem szakpszichoterápiáról van szó, hatása a nemspecifikus tényezőkön alapul (empátia, kongruencia, feltétel nélküli elfogadás).
Az alap pszichoterápiás ellátás néven összefoglalt tevékenységformák feltétele tehát:
 • az okleveles pszichológus elsajátított szakmai ismeretei,
 • a segítő kapcsolat adekvát menedzselése a rogersi alapelvek alapján,
 • szakmai szupervízió,
 • folyamatban levő, szakpszichoterápiás módszerre épülő sajátélményű önismeret,
 • folyamatban levő egészségügyi szakképzés.
 
Alap-pszichoterápiák:
 
Pszichoterápiás krízisintervenció
 
Tevékenység: pszichés tekintetben veszélyeztető állapotban lévő személy/ek/ célzott vizsgálata és kezelése, amelynek célja a veszélyeztető állapot megszüntetése, illetve megfelelő szakmai ellátása.
 
Pszichoterápiás konzultáció
 
Tevékenység: egy adott probléma vagy tünet rövid távú megszüntetése pszichoterápiás eszközök felhasználásával.
 
Szupportív terápia – pszichoterápiás betegvezetés
 
Tevékenység: pszichoterápiás szemlélettel vezetett célzott beszélgetések, melyek a beteg problémáinak felismerését, életvezetési nehézségeinek megoldását, egyéb kezeléseinek segítését és kiegészítését szolgálják.
 
Autogén tréning- Relaxációs gyakorlat
 
Tevékenység: testi működések tudatosítása és harmonizálása meghatározott gyakorlatsorozat alkalmazásával, amely során feltételes reflexek épülnek ki. A gyakorlatsor elsajátításával a pszichés tenzió csökken, a szorongás oldódik, a vegetatív működés stabilizálódik.