A ZÁRÓDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI ÉS LEADÁSI REND

2022. június 10, péntek 09:31

Szerző: IPE Elnökség és Tanulmányi Bizottság

Fontos információk a záródolgozat leadással kapcsolatban.

Kedves Hallgatók!

Az Integratív Terapeuta cím megszerzéséhez szükséges záródolgozatok benyújtásának rendje a következő:

A záródolgozatokat elektronikusan, e-mailben kérjük beadni a tanulmanyi@integrativ.hu email címre, pdf vagy word formátumban.

A dolgozat címoldalán szerepelnie kell a hallgató nevének, a dolgozat készítésének évének, az elméleti kiképző, a szupervízor és a sajátélmény oktató nevének.

A tartalomjegyzéket követő első oldalon egy rövid bemutatkozást kérünk a hallgatóról, milyen végzettséggel rendelkezik, hol dolgozik, hol használja az integratív módszert, mit jelent számára az integratív terápia.

A dolgozat legutolsó oldala vagy utolsó melléklete – tehát fizikailag a legutolsó oldal az IPE igazolás vagy Tanulmányi Előrehaladási Ív szkennelt példánya, mely tartalmazza:

Ø  az elméleti 120 óra befejezésének igazolását aláírással és dátummal,

Ø  a 20 óra sajátélmény igazolását az oktató aláírásával és a teljesítési dátummal,

Ø  a szupervizió elvégzését a szupervízor aláírásával és a teljesítési dátummal.

Ugyanehhez az emailhez kérjük csatolni az önismeret igazolását/igazolásait, szükség esetén a pszichopatológia modul teljesítésének igazolását, valamint a vizsgadíj befizetésének igazolását (internetbankos visszaigazolás elegendő!)

Ezúton szeretnénk felhívni hallgatóink figyelmét arra, hogy Alapszabályunk értelmében minden képzésben lévő hallgatónak az IPE tagjának szükséges lennie! Ha a dolgozat leadásáig nem történt meg, ez az utolsó alkalom arra, hogy a honlapunkon keresztül a tagsági kérelem benyújtásra kerüljön, illetve az aktuális éves tagdíj befizetésének is meg kell történnie a dolgozat leadása előtt.

További tartalmi és formai követelményeket minden esetben az elméleti képzés (4-es modul) megkezdésekor érvényes Képzési Rendünk tartalmaz!

Budapest, 2022. június 7.

Integratív Pszichoterápiás Egyesület Elnöksége és Tanulmányi Bizottsága