Oklevél megszerzésének feltételei

Az oklevél feltételei

Mind az integratív hipnoterápia (szakvizsga szintű képzés), mind az integratív pszichoterápia módszerspecifikus szintű fázisának végén a részvevők záróvizsgát tesznek. A záródolgozat kidolgozásában és terjedelmében hasonló a pszichoterápiás szakvizsga dolgozatához. A dolgozatot a szupervizor és egy független bíráló értékeli. A záróeset követelményei, feltételei, iránymutató tanácsai a cikk alján tölthetők le.A záróvizsgára bocsátáshoz szükséges, hogy a hallgató a képzés összes feltételének eleget tegyen. Ezek a feltételek az alábbiak:

250 óra igazolt egyéni vagy csoportos önismeret a Pszichoterápiás Tanács által elfogadott képzőhelytől. FIGYELEM! A kiképző által nyújtott tanúsítvány önmagában nem elegendő! Az adott módszerspecifikus egyesülethez kérjük azt benyújtani, és az adott egyesület tanulmányi bizottsága, vagy központi titkársága által kiállított hivatalos igazolást tudjuk elfogadni.

Pszichiátriai vagy klinikai szakpszichológus szakvizsgával nem rendelkezők számára szükséges a Személyiséglélektan és pszichopatológia előadás elvégzése és sikeres vizsga tétele, vagy bármely klinikai képzőhely propedeutika fázisa.

40 óra igazolt integratív csoportos (vagy egyéni) szupervízió az Egyesület szupervizoránál vagy tanuló szupervizoránál, és 20 óra egyéni sajátélmény az Egyesület valamelyik sajátélmény oktatójánál vagy kiképzőjénél.

A tanfolyam elvégzésével a hallgató a tanfolyami kiképzőtől igazolást kap, melyen aláírandó részek találhatók a 40 óra szupervízió és a 20 óra sajátélmény számára. A hallgató feladata, hogy az igazolást a megfelelő személyekkel kitöltesse, majd a záródolgozat leadásakor többi iratával a titkársághoz eljuttassa (lásd lent). Ez az igazolás a szupervízió ill. az önismeret külső szervezet számára történő igazolására nem alkalmas, csak egyesületi belső használatra való. Akinek külső szervezet felé kell igazolnia elvégzett szupervízióját vagy önismeretét, az ezt kérje külön szupervizorától, kiképzőjétől, sajátélmény oktatójától.


A dolgozat leadása

A dolgozatot 2 példányban bekötve és 1 példányban e-mailben (csatolmányokkal, rajzokkal, stb. együtt EGYETLEN PDF fájlban) a Titkárság címére (lásd Kapcsolat menüpont) szükséges elküldeni. Word és egyéb formátumú dolgozatokat nem tudunk elfogadni.


Formai követelmények

- spirálozva vagy diplomakötésben
- Times New Roman betűtípus, 11-es méret
- Másfeles sortáv


A dolgozat mellé az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni
lehetőleg szkennelve, elektronikusan, de fénymásolatban postán küldve is lehet
FIGYELEM! Eredeti dokumentumokat ne küldjön!


1. A hipnoterápiás tanfolyam, a 40 óra szupervízió és a 20 óra integratív egyéni sajátélmény igazolása (közös formanyomtatványon történik)

2. A kognitív tanfolyam igazolása (ha részt vett rajta)

3. A 250 óra önismeret igazolása (bármely Pszichoterápiás Tanács által akkreditált módszerspecifikus egyesület titkársága vagy tanulmányi bizottsága által kiállított igazolás, a módszert, az óraszámot, és a dátumot tartalmaznia kell)

4. A 15.000,- Ft vizsgadíj átutalási bizonylata

5. Az alapdiploma (pszichológus, orvos, fogorvos, stb.) másolata

6. A szakvizsga diploma/diplomák (klinikai szakpszichológia, pszichiátria, szakfogorvos, pszichoterapeuta, stb.) másolata (ha van)

7. A pszichopatológia előkészítő (propedeutika) igazolása, ha nem klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter (helyettesíthető pszichoterápiás szakvizsga elkészítőben akkreditált propedeutika képzés igazolásával vagy klinikai szakpszichológus és pszichiátria képzés lezárt első évének indexmásolatával)

8. A működési engedély másolata (ha van)

9. Egy tetszőleges adatlap a hallgató pontos, hivatalos iratokon szereplő nevével, posta- és lakcímével, telefonszámával, e-mailcímével, születési helyével és dátumával (e-mail szövegében is elküldhető)

A dolgozat elbírálása
A leadott dolgozatot a konzulens s egy független bíráló értékeli egymás után. Két hónapos határidővel dolgoznak a dolgozatot értékelők. 
Figyelem! A leadott dolgozat elbírálási ideje négy hónap is lehet összesen.

Csatolt file: integrativ_dolgozat.pdf

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk