Oklevél feltételei, záróvizsga

Az oklevél feltételei, záróvizsga

A tanfolyam és a szupervízió teljesítését követően a részvevők záróvizsgát tesznek. A záróvizsgára minden év decemberében kerül sor. A sikeres záróvizsgát követően kérésre igazolást tudunk kiadni.

A záróvizsgára 2017. december 16-n Budapesten kerül sor. Jelentkezni rá 2017 október 15-ig lehet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

A 2018-ban előreláthatólag 2018 december 15-n Budapesten, december 16-n pedig Szegeden kerül sor.

A záróvizsga a következőkből áll:Vizsgadolgozat leadása
A záródolgozat leadási határideje 2017.11.16. A vizsgadolgozat kidolgozásában és terjedelmében hasonló a pszichoterápiás szakvizsga dolgozathoz. A szupervizor addig nem engedélyezi a dolgozat végső leadását, míg az meg nem felel eme kritériumnak. A dolgozatot a szupervizor és egy független bíráló értékeli. A vizsgadolgozat követelményei, feltételei, iránymutató tanácsai a lap alján tölthetők le. A záródolgozat megírásában a szupervizor konzulensként segít. A szupervizori konzulensi követése nélkül megírt dolgozatokat bírálat nélkül elutasítjuk.

Bemutatás
A vizsgadolgozat bemutatása során lehetőség nyílik a bírálók megjegyzéseinek megbeszélésére, a vitatott pontok tisztázására. A bemutatáson a hallgatókon kívül részt vesznek szupervizoraik, a dolgozatok bírálói, a képzés szakmai és adminisztratív vezetői, illetve megfigyelők. Formáját tekintve kollegiális beszélgetés, vita, célja a hallgató általános felkészültségének demonstrálása, hogy megfelelő keretek között adhasson számot képességeiről, tudásáról, és zárja le a tanfolyamot. A bemutatás során a hallgatók a többi részvevővel együtt oldott légkörben, közösen foglalnak helyet. A hallgatók egymást követően vázolják dolgozatukat, amellyel kapcsolatban a többi részvevő kérdéseket tehet fel, ezekre a hallgatók legjobb tudásuk szerint válaszolnak. A cél az adott dolgozattal kapcsolatos kötetlen beszélgetés, a téma kibontása, megvitatása.

Szóbeli témaismertetés
A dolgozat bemutatása és megvitatása után minden hallgató röviden elmondja gondolatait egy választott témájáról a tanult modulok közül, az alábbiak szerint (minden hallgató más témáról beszél). A téma megfogalmazásán túl minden esetben az az elvárás, hogy a hallgató száraz, tankönyvi információk helyett saját, személyes szemszögéből fogalmazza meg gondolatait, véleményét, és képes legyen meghatározni az adott modul helyét, illeszkedését az integratív gyermekpszichoterápia elméleti és gyakorlati megközelítésébe. A cél az, hogy a hallgató megmutassa ismereteit az integratív gyermekpszichoterápiáról.

1.
Az integratív elmélet és módszer kulcsjellemzői, összehasonlítása más gyermekterápiákkal.

2.
Első interjú és diagnosztika: Az integratív első interjú specifikus jellemzői, gyógyító hatótényezői a gyermekterápiában. Az első interjú jelentősége és különbségei a család, a szülők, és a gyermek vonatkozásában. A gyermek-pszichodiagnosztika eszközei, lehetőségei.

3.
A rendszerszemlélet alapelvei, a gyermek tüneteinek és a családi rendszer diszfunkciójának összefüggései. A social world jelentése, a gyermek visszaillesztésének lehetőségei családi és szociális közegébe.

4.
A tranzakcióanalízis alapelvei, alkalmazási lehetőségei gyermek és serdülőterápiában.

5.
Integratív játékterápiás módszerek, típusaik, működési és hatásmechanizmusuk, a terápia egészében elfoglalt helyük és funkciójuk. A rajz – mint diagnosztikai és terápiás lehetőség – felhasználása a gyermekterápiában.

6.
A Winnicotti firkarajz módszertana, elméleti alapjai, hatásmechanizmusa. A művészetterápia indikációja és technikái gyermekekkel és serdülőkkel.

7.
A serdülés pszichopatológiai és terápiás vonatkozásai. A pszichodramatikus egyéni és csoportterápia indikációja, lehetőségei serdülőkorban.

8.
A transzállapot jellemzői felnőtt, serdülő- és gyermekkorban. A hipnoterápia hatásmechanizmusa, technikai lehetőségei, indikációja gyermekterápiában.

9.
A katathym imaginatív pszichoterápia alapelvei. A felnőtt, serdülő- és gyermek KIP különbségei a rezsielvek tekintetében. A gyermekspecifikus KIP felhasználásának lehetőségei.

10.
A milton ericksoni emberkép. Az ericksoni rövidterápia alapelvei, főbb technikái, a terápia fókusza serdülőknél, a belső erőforrások kiaknázásának lehetőségei.


Az oklevél feltételei

A tanfolyam és a szupervízió elvégzésén, valamint a záróvizsga sikeres letételén felül az alábbi feltételek teljesítése szükséges az oklevél kiadásához:

1.
A Magyar Pszichodráma Egyesület Tanulmányi Bizottsága vagy Titkársága által kiállított aláírt, lepecsételt igazolás vagy index, pozíciószámmal rendelkező 250 óra önismereti sajátélményről. Két részből (100 ill. 150 órás) álló igazolást is elfogadunk. Az új csoportoknál már pszichodráma kiképző vezetésével elvégzett igazolás(oka)t fogadunk el.

Külföldi hallgatóik esetében az IAGP (International Association of Group Psychotherapy) Pszichodráma Szekciója vagy a FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) által elismert pszichodráma önismeret igazolásokat fogadhatjuk el.

2.
Az alábbiak egyike:
- pszichiátriai vagy klinikai szakpszichológus szakvizsga
- pszichiátria vagy klinikai szakpszichológus képzés index másolata (elég a pszichopatológia záróvizsgáróll)
- az Egyesület személyiséglélektan és pszichopatológia előadása vagy bármely klinikai képzőhely propedeutika fázisa.


Elévülés

A képzés feltételeit a tanfolyam megkezdésétől számított 5 éven belül kell teljesíteni. Ennek elmulasztása esetén további 2 év hosszabbítás kérelmezhető, ez azonban további 100 (80 csoportos + 20 egyéni) óra szupervízió teljesítésére kötelez. Amennyiben a részvevő nem tudja teljesíteni a feltételeket (ideértve a záróeset leadását) a hosszabbításon belül sem, úgy oklevélre nem jogosult.


Megszerezhető cím

A képzés összes feltételének teljesítését követően a részvevők alapdiplomától függően "Integratív gyermekterapeuta" (orvosi vagy pszichológusi végzettség esetén) vagy "Integratív gyermekkonzulens" oklevelet és címet szereznek. A pszichoterapeuta szakvizsgát követően ez "Módszerspecifikus integratív gyermekpszichoterapeuta" oklevélre és címre váltható be.


A dolgozat leadása

A dolgozatot 1 példányban bekötve és 1 példányban e-mailben (csatolmányokkal, rajzokkal, stb. együtt EGYETLEN  fájlban) az IGYP oktatás budapesti helyszínének a címére Szamosi Éva címére (lásd Aktuális képzések "Integratív gyermekterápia képzési időpontok" menüpont vagy a Szupervízió/ Integratív Gyermekterápia menüpont alatt található helyszín) szükséges elküldeni.


Formai követelmények
- spirálozva vagy diplomakötésben
- Times New Roman betűtípus, 11-es méret
- Másfeles sortáv


A dolgozat mellé az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni
Csak szkennelve fogadunk el!

1.
A 20 óra egyéni szupervízió igazolása, a 80 órás csoportos szupervízió megléte a vizsgáig (ezt a Titkárság leegyezteti).

2.
A 250 óra pszichodráma önismeret igazolása (lsd fentebb a részleteit)

3.
A 15.000,- Ft-os vizsgadíjat a vizsga napján a helyszínen kell befizetni.

4.
Az alapdiploma (pszichológus, orvos, fogorvos, stb.) másolata

5.
A szakvizsga diploma/diplomák (klinikai szakpszichológia, pszichiátria, szakfogorvos, pszichoterapeuta, stb.) másolata, alapnyilvántartási szám vagy működési engedélyszám/pecsétszám

6.
A pszichopatológia előkészítő (propedeutika) igazolása, ha nem klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter (helyettesíthető pszichoterápiás szakvizsga elkészítőben akkreditált propedeutika képzés igazolásával vagy klinikai szakpszichológus és pszichiátria képzés lezárt első évének indexmásolatával)

7.
A működési engedély másolata (ha van)

8.
Egy tetszőleges adatlap a hallgató pontos, hivatalos iratokon szereplő nevével, postacímével, telefonszámával, e-mail címével, születési helyével és dátumával (mindez akár az e-mail szövegében is elküldhető)

Csatolt file: igyp_dolgozat.pdf

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk