Képzés felépítése és időtartama

Képzés felépítése, időtartam

30x10 akadémiai óra, havonta egy (félévenként 5) szombat-vasárnap. A teljes időtartam 3 félév.

Összesen:
               300 óra tanfolyam
               100 óra szupervízió

 

sajátélmény, 60 óra
elméleti oktatás, 80 óra
gyakorlati szeminárium, 160 óra
csoportos szupervízió, 80 óra
egyéni szupervízió, 20 óra

Vizsgák

5 kezelés írásbeli beszámolója
3 szóbeli csoportos szupervíziós esetismertetés
Vizsgadolgozat megírása és bemutatása

A kezelések írásos beszámolója rövid, 2-5 oldalas ismertetést jelent. Az 5 anyag tartalmazhatja egyazon kliens terápiájának 5 különböző fázisát, történését (pl.: 1. első interjú a szülővel, exploráció a gyerekkel; 2. diagnosztika; 3. Winnicott firkarajz; 4. rajzdiagnosztika; 5. világjáték), vagy lehet akár ugyanaz a fázis 5 különböző klienssel (illetve bármilyen egyéb kombináció). A leadott anyagokat fel lehet használni a vizsgadolgozat elemeiként. Ez különösen javasolt, mivel a leadott anyagokra a szupervizor reagál, együtt dolgozik a hallgatókkal javaslatokat tesz. Mind a csoportos, mind az egyéni szupervízió, valamint a szóbeli és írásbeli esetek célja, hogy a hallgatók a szupervizorral együttműködve a lehető legjobb vizsgadolgozatot írják.


Hiányzás

Egy modulról összesen 10 órát, a teljes tanfolyamról összesen 30 órát lehet pótlás nélkül hiányozni. 10 óránál több hiányzással a modul nem tekinthető elvégzettnek, a hiányzott óraszám egy következő csoportban pótlandó. Eközben azonban a hallgató a képzést folytathatja a következő modullal. A pótlandó és az elfogadott hiányzások is fizetendők!


Egyéb feltételek az oklevélhez

250 óra Pszichodráma Egyesület által igazolt önismereti sajátélmény
pszichoterápia előkészítő tanfolyam (IPE-nél vagy más képzőhelyen)


Tematika

I. félév
1. nap Integratív első interjú a gyermekpszichoterápiában I.
2. nap Integratív első interjú a gyermekpszichoterápiában II.
3. nap Integratív gyermek-pszichodiagnosztika I.
4. nap Integratív gyermek-pszichodiagnosztika II.
5. nap Rendszerszemlélet a gyermekpszichoterápiában I.
6. nap Rendszerszemlélet a gyermekpszichoterápiában II.
7. nap Rendszerszemlélet a gyermekpszichoterápiában III.
8. nap Tranzakcióanalitikus terápia gyermekekkel és serdülőkkel I.
9. nap Tranzakcióanalitikus terápia gyermekekkel és serdülőkkel II.
10. nap Tranzakcióanalitikus terápia gyermekekkel és serdülőkkel III.

II. félév
1. nap Integratív pszichodramatikus játékterápia I.
2. nap Integratív pszichodramatikus játékterápia II.
3. nap Integratív pszichodramatikus játékterápia III.
4. nap Integratív pszichodramatikus játékterápia IV.
5. nap Winnicott-féle firka-rajz technika II.
6. nap Kreatív művészetterápia I.
7. nap Kreatív művészetterápia II.
8. nap Serdülődráma I.
9. nap Meseterápia I.
10. nap Meseterápia II.

III. félév
1. nap Gyermekhipnózis I.
2. nap Gyermekhipnózis II.
3. nap Gyermekhipnózis III.
4. nap Katathym Imaginatív Pszichoterápia gyermekekkel (KIP) I.
5. nap Katathym Imaginatív Pszichoterápia gyermekekkel (KIP) II.
6. nap Katathym Imaginatív Pszichoterápia gyermekekkel (KIP) III.
7. nap Ericksoni hipnózis és rövidterápia serdülőkkel I.
8. nap Ericksoni hipnózis és rövidterápia serdülőkkel II.
9. nap Elméleti és módszerintegráció az IGYP gyakorlatában


Napi tanrend
09:30-13:00 oktatás
13:00-14:00 ebédszünet
14:00-18:00 oktatás


A képzés moduljainak részletes leírása

Integratív első interjú a gyermekpszichoterápiában I.-II., 20 akadémiai óra
Az anamnézis felvételének módja és sajátos szabályai a gyermekterápiában. Az első interjús helyzet információi szülő/gyerek részvétel esetén. A szerződéskötés módosulása, a pszichoterápiás keretek alakítása gyermek- és serdülőterápiás helyzetben. A pszichoterápiás folyamat dinamikája a gyermekkel és a szülővel való kapcsolatban. A keretek tartása, strukturált, informatív párbeszéd, az irányított beszélgetés technikái. Demonstráció, pódium-gyakorlat, esetgyakorlás.

Integratív gyermek-pszichodiagnosztika I.-II., 20 akadémiai óra
A diagnóziskészítés folyamata az integratív gyermek-pszichoterápiában, DSM és BNO, a legfontosabb diagnosztikus kategóriák és válfajok, a diagnóziskészítés összefüggése a terápiával. Az intelligencia-, és a projektív tesztek általános alkalmazásai, gyermekeknél felmerülő egyedi sajátosságok, a multifaktorális tesztmodell jelentősége, az értékelés különbségei, egyedi patológiára utaló speciális jegyek, a diagnosztikai tesztek mint terápiás módszerek. Demonstráció, esetgyakorlás.

Rendszerszemlélet a gyermekpszichoterápiában I.-II.-III.: családdinamika, családszimuláció, családterápia, életvilág, 30 akadémiai óra
A rendszerszemlélet felhasználása a gyermek-pszichoterápiában. A pszichoterápia és a problémakezelés alapfogalmai. A cirkuláris okság fogalma. A paradoxon a pszichoterápiában. A gyermek helye, szerepe a családi rendszerben. A gyermek tünetének szerepe a családi egyensúly fenntartásában. Az "identifikált páciens", a "szülőző gyermek" és más rendszerszemléletű fogalmak. A rendszerszemlélet alapfogalmainak feldolgozása családi helyzetek szimulációjával. A gyermek helye, szerepe a családi rendszerben. A gyermek tünetének szerepe a családi egyensúly fenntartásában. A résztvevők konkrét példákon keresztül átélik-megjelenítik a családi rendszer működését. Az életvilág (social world) fogalma, a gyermek kontextusa. A gyermek életének hátterét, életének összefüggéseit adó családi viszonylatháló, a gyermeknek a terápiás folyamatban a terapeutával szemben elfoglalt helye, a terapeuta saját életének és a gyermekkel való viszonyulásának összefüggése. Demonstráció, esetgyakorlás, kiscsoportos gyakorlás.

Tranzakcióanalitikus terápia gyermekekkel és serdülőkkel I.-II.-III., 30 akadémiai óra
A TA alapfogalmai, emberképe, az én-állapot modell, a családi dinamika a tranzakciók mentén, játszmák, dráma-háromszög, sorskönyvek. A TA szerepe és szemlélete a gyermekterápiában, gyermek-TA a gyakorlatban, a sorskönyvi döntések rögzülése, megakadályozásának módjai. Demonstráció, esetgyakorlás, kiscsoportos gyakorlás.

Integratív pszichodramatikus játékterápia I.-II.-III.-IV., 40 akadémiai óra
A játékterápiás módszerek átfogó elmélete és gyakorlata. Baba- és bábjáték, Világ-játék, Élet-játék. Rajz-technikák, családrajz, farajz, emberrajz, rajz-dramatika, stb. Demonstráció, esetgyakorlás, pódium-gyakorlat.

Winnicott-féle „firka-rajz” technika I.-II., 20 akadémiai óra
A Winnicott által kidolgozott módszer kiválóan használható gyermekek rövidterápiájában. Gyermek és pszichológus közös firkálása, a rajzos „beszélgetés” során a gyerek álmának megismerésével fokozatosan juthatunk el a trauma képi megjelenítéséhez és lereagálásához. A „firkálás”-t Winnicott a gyermekkel való kapcsolatteremtés egy formájának tekinti. Demonstráció, esetgyakorlás, terápiás konzultáció. Kérjük, aki már próbálta a módszert, hozzon magával rajz-sorozatot.

Kreatív művészetterápia I.-II., 20 akadémiai óra
Felhasználás egyéni és csoportszituációban, specifikus felhasználási javaslatok gyerekekkel és serdülőkkel. Demonstráció, sajátélmény, esetgyakorlás, kiscsoportos gyakorlás.

Serdülődráma I.-II., 20 akadémiai óra
A pszichodráma módszereinek felhasználása az egyéni pszichoterápiában, monodráma, egyedi technikák serdülőkkel és gyerekekkel. Demonstráció, csoportos gyakorlás, pódium-gyakorlat.

Gyermekhipnózis I.-II.-III., 30 akadémiai óra
A módosult tudatállapot lehetőségeinek kiaknázása, módosult tudatállapot gyermekeknél. Terápiás alkalmazások, a felhasználás előnyei és korlátai. Különleges alkalmazási területek. Demonstráció, sajátélmény, pódium-gyakorlat, esetgyakorlás, kiscsoportos gyakorlás.

Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) gyermekekkel I.-II.-III., 30 akadémiai óra
Relaxáció, imagináció, a KIP elméleti alapjai, operatív szintek, és a hozzájuk tartozó szimbólumok, vezérelvek. Általános és gyermekspecifikus módszerek. Demonstráció, sajátélmény, pódium-gyakorlat, kiscsoportos gyakorlás, esetmegbeszélés.

Ericksoni hipnózis és rövidterápia serdülőkkel I.-II.-III., 30 akadémiai óra
Ericksoni interjú, paradox technikák, rövidterápiás beavatkozások, kríziskezelés, innovatív pszichoterápia, tanácsadás, indirekt hipnózis. Hatékony módszerek serdülőkkel, családokkal. Munka ellenállással, vonakodó szülőkkel, lázadó gyermekekkel. Demonstráció, pódium-gyakorlat, esetgyakorlás, kiscsoportos gyakorlás. További információ a terápiás eljárásról a Budapesti Milton H. Erickson Intézet honlapjántalálható.

Elméleti és módszerintegráció az IGYP gyakorlatában, 10 akadémiai óra
A képzés utolsó napja azt a célt szolgálja, hogy az addig módszertisztán tanult megközelítések a terápia mindennapi gyakorlatában egymással integrálható egységgé szerveződjenek a résztvevők készségtárában. Az oktatók esetek demonstrálásán és megbeszélésén keresztül mutatják be, mitől válik unikális integratív terápiává mindaz, amit addig tanultak. A modul további célja a megértés növelése révén segítséget nyújtani a záródolgozat megírásában is. 

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk