Tanácsadási kompetenciák

TA TANÁCSADÁSI KOMPETENCIÁK (EATA Handbook) 

5.1.1        Tanácsadási alapkompetenciák

 Alapvető elgondolások

Az alapkompetenciák vezérfonalként szolgálnak a trénerek számára a szakemberek képzésének kialakításában. Az alapkompetenciák leírása nem a tréning anyaga, hanem olyan interdiszciplináris, munkához kötődő ismeretek, attitűdök, képességek és értékek leírása, melyek kapcsolatban állnak a terápiában levő kliens és a kliens rendszereinek szükségleteivel.

Terápiás kompetenciák

TA PSZICHOTERÁPIÁS KOMPETENCIÁK (EATA Handbook) 

5.3.4  Pszichoterápiás alapkompetenciák

 A tranzakcióanalitikus pszichoterapeuta ismeri és érti a tranzakcióanalízis elméletét, így képes bizonyságot adni az alábbi képességeiről.

 1.  Általános elvárások

  1. Érti a TA elméletet és annak alkalmazását a helyzetnek megfelelően mind egyéni, pár- vagy csoportos pszichoterápiában.

Képzési rendszer

Csak Oktató Tranzakcióanalitikusok, Oktató és Szupervízor Tranzakcióanalitikusok, vagy Provizórikus Oktató és Szupervízor Tranzakcióanalitikusok nyújthatnak EATA akkreditált TA képzést.

  1. Alkalmazási területek. A tranzakcióanalízisben az alábbi négy alkalmazási területet különböztetjük meg:
    • Pszichoterápia
    • Oktatás/Nevelés
    • Szervezet
    • Tanácsadás

A hallgató egyezséget köt az alkalmazási területről a Szponzorával – aki

Képzési területek

A tranzakcióanalízis képzési területei és a megszerezhető kompetenciák

A tranzakcióanalízis elméletét és gyakorlatát négy területen használják – ezeket alkalmazási területeknek nevezzük. A hallgatók képzésüket az egyik alkalmazási területen belül kezdik meg, és ebben szereznek bizonyítványt is.

A négy alkalmazási terület: Tanácsadás, Oktatás/Nevelés, Szervezet és Pszichoterápia.

Bevezetés a tranzakcióanalízisbe

A tranzakcióanalízis átfogó pszichoterápiás elmélet és személyiség-modell

Az elméletet Eric Berne (1910-1970) dolgozta ki az 1950-es évek végén. A TA-t többek között az teszi vonzóvá, hogy széles körben alkalmazható: pszichoterápiás, tanácsadói, oktatási/nevelési, konzultációs és menedzsment tréning környezetben is. A „tranzakcióanalízis” szó egy általános szakkifejezés, ezért kisbetűvel írjuk. 

A tranzakcióanalízist tanulók egy vagy több alkalmazási területre is specializálódhatnak: ezek a  Tanácsadás, Oktatás/Nevelés, Szervezetfejlesztés és Pszichoterápia

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk