• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Pszichoterápia. Képzés és tudomány.

  Pszichológiai, pszichoterápiás képzések.

  Folytatás
 • Integratív pszichoterápia

  Integratív szemlélet és módszertan a terápiában.Hipnoterápiás képzés, elmélet, gyakorlat és szupervízió.

  Folytatás
 • Integratív Tranzakcióanalízis.

  Sorskönyvről, játszmákról, családi szkriptekről, klinikusoknak és segítő szakmákban dolgozók számára. EATA képzési standard.

  Folytatás
 • Integratív Gyermek- pszichoterápia.

  Elméleti megközelítések, modalitások integrációja. Fókuszban a gyermekek, szülők és a család.

  Folytatás
 • Integratív Csoportterápia.

  A képzés célja olyan terapeutákat képezni, akik tudnak abban az embereknek segíteni, hogy felkészüljenek spirituális útra önismereti szinten, és azon elinduljanak.

  Folytatás
 • Aktuális programjaink.

  2013-2014: aktuális képzések,továbbképzések, workshopok és konferenciák.

  Folytatás

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület Elnöksége az Alapszabály 4.2§ alapján meghívja a tisztelt tagokat az Egyesület rendkívüli közgyűlésére.

Az új Ptk. a 2013. évi V. törvény az egyesületekre vonatkozó jogi szabályozást is jelentősen átírta. A rendkívüli közgyűlés tárgya a jogharmonizációnak megfelelő Alapszabály elfogadása és az új vezetőség megválasztása. 

A Közgyűles helye: Alfa Art Hotel - 1039 Budapest Királyok útja 205 (konferencia helyszíne, programok után)

A Közgyűlés ideje: 2017. március 18 (szombat) 17,30 óra.

Napirendi pontok:

 1. Módosított Alapszabály, SZMSZ elfogadása
 2. Vezetőségválasztás
 3. Egyebek

 tovább....

A rendkívüli Közgyűlésre vonatkozó szabályozást az Alapszabály és az SZMSZ tartalmazza.

Amennyiben a közgyűlés megnyitásakor nem határozatképes, a közgyűlést el kell napolni, a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés megnyitásától számított egy (1) óra elteltével kell megkezdeni. A megismételt közgyűlés - függetlenül a megjelent tagok számától - határozatképes.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre azonos helyszínen, 2017.március 18-án 18,30 órai kezdettel kerül sor.

A közgyűlésen szavazati jogot az a tag, illetve tagi meghatalmazott gyakorolhatja, aki a jelenleti ív aláírásáig a tagsági díjat az Egyesület részére befizette. Minden magánszemély tag szeméIyesen, minden gazdasági társaság tag kijelölt képviselője útján szavazhat a közgyűlésen. Minden tag egy szavazattal bír. A magánszemély tagot a közgyűIésen az általa írásban meghatalmazott személy képviselheti. Ezen meghatározott személy kizárólag szavazati joggal rendelkező tag lehet. Egy személy összesen legfeljebb tíz (10) tagot képviselhet meghatalmazás útján. A gazdasági társaság tag képviseletében eljáró személy kérésre igazolni köteles képviseleti jogosultságát. A természetes személyek a közgyűlésen kérésre személyazonosító okiratot, a jogi szeméIyek, illetve a jogi szeméIyiséggel nem rendelkező társaságok közgyűlésen megjelenő képviselői a regisztráció során 30 napnál nem régebbi cégkivonatot es aláírási címpéldányt kötelesek bemutatni.

Dr. Daubner Béla

Elnök s.k.

 

MEGHATALMAZÁS

 

 

Alulírott ………………………………………………........................……. meghatalmazom

 

………………………………………………..-t

 

az IPE szavazati joggal rendelkező tagját, hogy képviseljen és szavazzon a nevemben az Integratív Pszichoterápiás Egyesület (IPE) 2017. március 18-i közgyűlésén, a Meghívó napirendi pontjai szerinti kérdésekben.

 

 

Dátum:

 

Meghatalmazó:                                                        Meghatalmazott:

 

Aláírás:…………………………...…………..        …………………………....……………….

Lakcím:……………....……..……………….         ……………………………….....………….

Sz.ig.szám:…………...………...……………         ………………………………….....……….

 

 

Tanú 1:

Aláírás:…………………………………………..

Név:…………………….........…………………..

Lakcím:……………………….........…………….

Sz.ig.szám:………………………….........………

 

Tanú 2:

 

Aláírás:…………………………………………..

Név:……………...……………………......……..

Lakcím:………….........………………………….

Sz.ig.szám:…………….........……………………

 1. Személyiség és tudatosság
 2. Önismeretről
 3. Meditációról

Hírlevél feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk